Hiển thị tất cả 10 kết quả

Máy đo huyết áp cơ

Máy đo huyết áp cơ Boso BS 90

1,290,000

Máy đo huyết áp cơ

Máy đo huyết áp cơ Boso Classic

2,690,000

Máy đo huyết áp cơ

Máy đo huyết áp cơ Boso Clinicuss

1,090,000

Máy đo huyết áp cơ

Máy đo huyết áp cơ Boso Manuell

1,190,000

Máy đo huyết áp cơ

Máy đo huyết áp cơ Boso Roid

990,000

Máy đo huyết áp cơ

Máy đo huyết áp cơ Boso Solid

990,000
-17%
550,000
-11%
340,000
-24%

Máy đo huyết áp cơ

Máy đo huyết áp cơ Spirit CK-110

590,000
-11%
490,000