Thương hiệu:

Máy đo huyết áp cơ Microlife (Kèm ống nghe)

340,000

Máy đo huyết áp cơ Microlife (Kèm ống nghe)

340,000