Combo Sinh Viên Cơ Bản

1,450,000

Bộ dụng cụ thực tập cơ bản cho sinh viên y khoa, đáp ứng được yêu cầu của tất cả các bộ môn.

Danh mục: