Thương hiệu:

Ống nghe tim mạch 2 mặt dòng Deluxe Spirit CK-S747PF

1,390,000

Ống nghe tim mạch 2 mặt dòng Deluxe Spirit CK-S747PF

1,390,000