Thương hiệu:

Ống nghe nhi khoa 2 mặt Spirit CK-S606PF

690,000

Ống nghe nhi khoa 2 mặt Spirit CK-S606PF

690,000